Politieke digitale arena

001_RBIAdam-image-ORNET4119I01

Als 23 jarige ben ik al vijf jaar stemgerechtigd. Als jongste uit een groot gezin keek ik uit naar het moment waarop ik mijn eerste stem mocht uitbrengen. Mijn enthousiasme werd niet echt gedreven door mijn politieke interesse maar meer omdat ik net zoals mijn broer en zus ook ‘volwassen’ wou zijn. Van jongs af aan zag ik het landschap tijdens de verkiezingsperiode verkleuren met vele posters en affiches van bekende en minder bekende politici. Het leek wel of op elke hoek van de straat eraan herinnerd werd dat er verkiezingen waren. Maar zoals de oplage van de papieren krant gedaald is, daalde in mijn opzicht ook het aantal papieren verkiezingsposters. Hiermee bedoel ik dat ik vaker in aanraking kom met de verkiezingen als ik op het internet surf, dan dat ik op straat loop. En het zal jullie niet verwonderen dat de informatiestroom nog groter was op het web. Leve de digitalisatie! Zo denken de politieke partijen toch.

Uit mijn vorige blog posts is – hopelijk – duidelijk geworden dat de nieuwe media ons leven grondig veranderd heeft de laatste jaren. Onze gezondheid, journalistieke praktijken, nieuwsvergaring, het delen van informatie,… alles wordt beïnvloed door de komst van de nieuwe media. Zo ook de politiek. Sinds politici de weg naar het internet gevonden hebben, is er heel wat veranderd op vlak van verkiezingscampagnevoering. Digitale democratie is de naam die gegeven wordt aan het gebruik van de nieuwe media om de politieke participatie te verhogen in de samenleving. Zoals reeds aangehaald in mijn eerste blog post is participatie door het volk een voorwaarde voor een goed werkende democratie. Daarom is het hebben van een publiek platform waar mensen samen kunnen komen, discussiëren en debatteren over problemen een noodzakelijkheid in de democratie. Door de sociale media als platform te benaderen waar mensen kunnen discussiëren en debatteren, wordt er gestreefd naar een hogere participatie. Sociale media worden in twee richtingen gebruikt. Vooreerst voeren politieke partijen campagne via dit medium, dit wordt ook wel E-campagne genoemd. Maar ook potentiële kiezers kunnen hun mening ‘ongefilterd’ overbrengen, hieraan wordt de term E-participatie gegeven.

N-VA gaf tijdens de verkiezingen in 2014, 300.000 euro uit voor zijn online campagne. Daarenboven werd de Vlaamse bevolking op 24 mei, één dag voor de verkiezingen, via sociale mediasites overrompeld door het project Thunderclap. Ruim 500 mensen hebben toestemming gegeven om via hun sociaal mediaprofiel in naam van Thunderclap berichten de wijde wereld in te sturen. Maar niet alleen N-VA heeft de macht van internet ontdekt, ook Groen zette zijn deur open voor online projecten. Met het project ‘Wakkere Dagen’ wou Groen de kloof tussen burger en politiek dichten en dit om 24 uur op 24 beschikbaar te zijn door vragen van kiezers.

politieke partijen twitter 2014 05 18  tweets2

Niet alleen ten tijde van verkiezingen begrijpen politieke partijen het nut van sociale media en internet. Het idee van transparantie en vrijheid van informatie wordt namelijk gezien als essentieel voor democratische participatie. Sociale media blijken nu net het ideale middel te zijn dat deze transparantie en openheid in de armen sluit. Niet in het minst omdat bewezen is dat het moeilijker is om censuur op sociale media toe te passen dan op het traditionele internet.

Ook in de rest van de wereld wordt er vaak door politici gecommuniceerd met behulp van de nieuwe media, zoals Facebook, Twitter en blogs. De campagne van president Obama in 2008 wordt vaak aangehaald als de eerste ‘digitale’ verkiezingscampagne die een duidelijk effect heeft gehad op de verkiezingsresultaten. In dit verband spreekt men dan ook soms van de hergeboorte van de participatieve democratie. Verscheidene media werden ingezet zoals o.m. YouTube als middel voor het verspreiden van politieke boodschappen. Ook werd er gebruik gemaakt van sociale netwerksites om zo een uitgebreide database te kunnen opstarten en online opiniepeilingen te verrichten. De werving van vrijwilligers gebeurde actief via My.BarackObama.com.

6a00d83451d54269e2014e6002a1d5970c-800wi

Maar hebben deze sociale media ook een invloed op de verkiezingsuitslag? Onderzoek hiernaar is schaars. Een Duitse studie van Tumasjan, Sprenger, Sandner en Welpe onderzocht of men aan de hand van tweets op Twitter de verkiezingen zou kunnen voorspellen. Aangetoond werd dat Twitter inderdaad een platform is voor politieke deliberatie. Twitter is niet enkel een plaats waar meningen en visies worden gedeeld, mensen gaan ook in discussie met elkaar. Men kan dus wel degelijk stellen dat politieke participatie op Twitter kan plaatsvinden. Tevens bleek uit dit onderzoek dat in het algemeen het aantal tweets de verkiezingsuitslag reflecteert.

Ik vind het niet gemakkelijk om over dit onderwerp een uitgesproken mening te vormen. Ik gebruik sociale netwerksites en zie de laatste jaren steeds meer en meer van mijn vrienden openlijk uitkomen voor hun mening. Ik stel vast dat zij op Facebook vaak met elkaar in discussie gaan. Of ik hier voorstander van ben? Meestal wel ja, het maakt van Facebook niet enkel een amusementenplatform maar ook een informatieplatform waar er debatten kunnen plaatsvinden. Wel zie ik soms dat de discussies niet echt als doel hebben om informerend te zijn, maar vooral om gelijk te halen. Politiek is nu eenmaal een moeilijk onderwerp wat soms uit de hand kan lopen. Respect moet ten allen tijden aanwezig zijn.


Bronnen

Mäkinen, M., & Kuira, M. W. (2008). Social media and post-election crisis in Kenya. The International Journal of Press/Politics, 13, 328−335.

Tumasjan, A., Sprenger, T., Sandner, P. & Welpe, I. (n.d.). Predicting Elections with Twitter: What 140 Characters Reveal about Political Sentiment

Centre for European Studies, (n.d.). Social media – The New Power of Political Influence

http://datanews.knack.be/ict/nieuws/n-va-lanceert-ongeziene-internetcampagne/article-normal-295331.html

http://datanews.knack.be/ict/nieuws/n-va-gooit-op-24-mei-een-bom-op-sociale-media/article-normal-296755.html

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/VK14-formatie/1.1974518

Afbeeldingen

http://www.ornet.nl/OR-organisatie/Achtergrond/2011/5/Meningen-verdeeld-over-digitale-OR-verkiezingen-ORNET004119W/

http://bvlg.blogspot.be/2014/05/politieke-partijen-en-twitter.html

http://blogs.tijd.be/tzine/2011/03/twitter-blaast-vijf-kaarsjes-uit.html

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s